Naršyklė nepalaiko JavaScript!

MAŽEIKIŲ ,,JIEVARO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
2020 - 2021 M. M.

 

Į Mažeikių „Jievaro“ pagrindinės mokyklos bendrabutį mokiniai priimami tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu. Mokiniui suteikiama vieta miegamajame kambaryje, išduodama  patalynė. Mokinys privalo laikytis bendrabučio taisyklių (supažindinamas individualiai ir pasirašytinai).

 

Bendrabučio režimas
7.15/7.30 - kėlimasis (prausimasis, kambario vėdinimas, mankšta, kambario tvarkymas).
7. 50 - 8.20 - pusryčiai (paskirti budintieji padengia stalus pusryčiams).
8.20 - 8.30 - pasiruošimas pamokoms (paskirti budintieji paruošia klasę pamokai, mokiniai pasiruošia reikalingas priemones pamokai).
18.00 - 18.30 - laisvalaikis (žaidimai, pasivaikščiojimai, TV laidos, kompiuteriniai žaidimai, muzikos klausymasis, diskoteka).
18.30 - 19.00 - vakarienė
19.00 – 20.30 - laisvalaikis (žaidimai, pasivaikščiojimai, TV laidos, kompiuteriniai žaidimai, muzikos klausymasis, diskoteka).
20.30-21.00 - pasiruošimas miegui, prausimasis.
21.00 – mokiniai asmeninius telefonus perduoda dirbančiam auklėtojui ar naktinei auklei iki kėlimosi. Mokiniams leidžiama pasiskambinti namiškiams, suderinus su dirbančiu auklėtoju ar naktine aukle.
22.00 val. – miegas.
TV laidas leidžiama žiūrėti iki 22.00 val.
Mokiniai, gyvenantys mokyklos bendrabutyje, privalo turėti asmens higienos reikmenis: dantų pastą, dantų šepetėlį, muilą ir muilinę, šlepetes, šukas, tualetinį popierių, drabužius. Asmeniniai daiktai laikomi kambaryje esančiose spintelėse arba rūbinėse.
1. Už tvarką ir švarą kambaryje atsakingi visi jame gyvenantys mokiniai.
2. Mokiniai privalo užtikrinti tvarką ir švarą koridoriuje, prausykloje, žaidimų kambariuose, tualete.
3. Mokiniai privalo tausoti kambario ir bendrųjų patalpų inventorių, jį naudoti pagal paskirtį. Sugadinus inventorių, žalą atlygina tėvai (globėjai).
4. Mokiniams neleidžiama savavališkai perkelti bendrabučio inventorių iš vienos patalpos į kitą.
5. Be auklėtojo leidimo draudžiama persikelti gyventi iš vieno kambario į kitą arba užimti kitas lovas.
6. Bendrabutyje draudžiama turėti ir rūkyti įvairių rūšių cigaretes, turėti ir vartoti alkoholinius gėrimus, turėti ir vartoti psichoaktyviąsias medžiagas, pirotechnikos, peilių, kastetų ir pan.
7. Visi mokiniai, kuriems buvo leista išvykti iš mokyklos (turint raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą), į bendrabutį privalo sugrįžti iki  20.00 val.
8.  22.00 val. visi mokiniai privalo laikytis tylos.
Apie pasišalinimą iš bendrabučio informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), mokyklos vadovai, esant reikalui policija.
Pažeidus bendrabučio taisykles, informuojami tėvai (globėjai), klasių vadovai, socialinė pedagogė.
Už sistemingus pažeidimus mokinys laikinai šalinamas iš bendrabučio, prieš tai suderinus su mokinio tėvais.