Naršyklė nepalaiko JavaScript!

MAŽEIKIŲ ,,JIEVARO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

2023–2024 M. M.

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Į Mažeikių „Jievaro“ pagrindinės mokyklos bendrabutį mokiniai priimami tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu. Mokiniui suteikiama vieta miegamajame kambaryje, išduodama  patalynė. Mokinys privalo laikytis bendrabučio taisyklių (supažindinamas individualiai ir pasirašytinai).

II SKYRIUS

BENDRABUČIO RITMAS

 

 • 7.00–7.50 - kėlimasis (prausimasis, kambario vėdinimas, mankšta, kambario tvarkymas);
 • 7.50 - 8.20 pusryčiai;
 • 8.20 - 8.30 - pasiruošimas pamokoms (paskirti budintieji paruošia klasę pamokai, mokiniai pasiruošia reikalingas priemones pamokai);
 • 18.00 - 18.30 – vakarienė;
 • 18.30 - 20.30 - laisvalaikis (stalo žaidimai, maisto ruošimas, pasivaikščiojimai, TV laidos, kompiuteriniai žaidimai, muzikos klausymasis, diskoteka, pokalbiai su auklėtojais); 
 • 20.30 - 21.00 – prausimasis, pasiruošimas miegui;
 • 21.00 – mokinių asmeninių telefonų perdavimas naktinei auklei iki kėlimosi;
 • 22.00 val. – miegas, tylos laikymasis.

 

III SKYRIUS

Mokinių gyvenančių mokyklos bendrabutyje pareigos

 

 • Mokiniai privalo turėti asmens higienos reikmenis: dantų pastą, dantų šepetėlį, muilą, šlepetes, šukas, tualetinį popierių, švarius drabužius.
 • Ugdytiniai prižiūri tvarką ir švarą gyvenamajame  kambaryje, bendro naudojimo patalpose, tausoja ir  saugo kambario ir bendrųjų patalpų inventorių. Sugadinus inventorių, žalą atlygina tėvai (globėjai).
 • Mokiniams neleidžiama savavališkai perkelti bendrabučio inventorių iš vienos patalpos į kitą.
 • Mokiniams be auklėtojo leidimo draudžiama persikelti gyventi iš vieno kambario į kitą.
 • Bendrabutyje draudžiama turėti ir rūkyti įvairių rūšių cigaretes, turėti ir vartoti alkoholinius gėrimus, turėti ir vartoti psichoaktyviąsias medžiagas, pirotechnikos, peilių, kastetų ir pan. 
 • Visi mokiniai, kuriems buvo leista išvykti iš mokyklos (turint raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą), į bendrabutį privalo sugrįžti iki  20.00 val.
 • Apie pasišalinimą iš bendrabučio informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), mokyklos vadovai, esant reikalui policija. 
 • Pažeidus bendrabučio taisykles, informuojami tėvai (globėjai), klasių vadovai, socialinė pedagogė. Už sistemingus pažeidimus mokinys laikinai šalinamas iš bendrabučio, prieš tai suderinus su mokinio tėvais (globėjais).

 

 IV SKYRIUS

BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU

 

4.1. Vaikų veiklas organizuoti taip, kad būtų išvengta kontakto su pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką.

4.2. Pateikti informaciją vaikams apie: asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

4.3. Pasireiškus karščiavimui (37,3°C ir daugiau) ar kitiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiams (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) izoliuoti vaiką bei informuoti jo tėvus (globėjus).

4.4. Užtikrinti, kad neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

4.5. Po kiekvieno maitinimo vėdinti ir dezinfekuoti bendrą maitinimo patalpą. 

4.6. Užtikrinti, kad patalpos, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo veiklos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

4.7. Esant poreikiui  darbuotojams ir mokiniams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________