Naršyklė nepalaiko JavaScript!

 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS 2023-2024m.m

MOKINIU PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO APRAŠAS 2022 09 01

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

2023–2024 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d.

Mokslo metai baigiasi:

1–4  klasių mokiniams - 2024 m. birželio 12 dieną;

5–10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams - 2024 m. birželio 27 dieną;

Dirbame 5 dienas per savaitę.

Darbą organizuojame pusmečiais.

Numatytos pusmečių datos:

I pusmetis- rugsėjo 1d.- vasario 2d. (1-4 kl.)

I pusmetis- rugsėjo 1d.- vasario 2d (5-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių).

II pusmetis- vasario 5d.- birželio 11d. (1-4 kl.) 

II pusmetis- vasario 2d. - birželio 26d. (5-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių).

 

MOKINIŲ ATOSTOGOS

 

Rudens atostogos                    2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos     
2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos                    
2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos    
2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.


PAMOKŲ LAIKAS

Pamokos prasideda 8.30 val.

1 pamoka 8.30–9.10

2 pamoka 9.20–10.00

3 pamoka 10.10–10.50

4 pamoka 11.20–12.00

5 pamoka 12.15–12.55

6 pamoka 13.10–13.50

7 pamoka 14.05–14.45

MOKINIŲ VERTINIMAS

  • Lavinamųjų klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, rašoma „įskaityta“;

  • Pradinių specialiųjų klasių mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami idiografiniu būdu;

  • Penktos specialiosios klasės mokiniai I pusmetį pažymiais nevertinami;

  • Pažymiais nevertinami šie dalykai: etika (tikyba), kūno kultūra, dailė, muzika, ekonomika. Čia rašoma „įskaityta“