Naršyklė nepalaiko JavaScript!

 

Mokykla teikia individualizuotą ugdymą vaikams su intelekto sutrikimais ir kompleksine negale

Mokykloje teikiamas ugdymas:

pagal pradinio ugdymo individualizuotas programas (1-4 klasės). Baigus įteikiamas pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

pagal pagrindinio ugdymo individualizuotas programas (5-10 klasės) Baigę gauna pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus;

pagal socialinių įgūdžių ugdymo programas (3 mokymosi metai, baigus 10 klasių) Baigę programą gauna vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus.