Naršyklė nepalaiko JavaScript!

 

Pradinis ir pagrindinis individualizuotas ugdymas dviejų tipų klasėse (specialiosiose ir lavinimo). Mokiniai mokomi pagal individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

Socialinių įgūdžių ugdymo klasės. Dešimtų klasių mokiniai, baigę individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, gali lankyti socialinių įgūdžių ugdymo klases iki jiems sukaks 21 metai.

Amato įgūdžių mokymas. Visi mokiniai mokomi   stalystės,  tinkavimo, dažymo,  namų aplinkos tvarkymo ir remonto, siuvimo, mezgimo, valgių gaminimo ir kitų namų ūkio darbų. Mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, gali tęsti mokslą profesinio rengimo ir mokymo centruose.

Judesio ir padėties korekcija. Mokykloje dirba 2 judesio ir padėties korekcijos specialistai, yra 2 gydomosios kūno kultūros kabinetai, aprūpinti mokymo priemonėmis. 

Logopedo pagalba. Mokykloje yra turtingas mokymo priemonėmis kabinetas, dirba logopedės, turinčios didelę darbo patirtį su specialiųjų poreikių mokiniais.

Psichologo pagalba. Mokiniams yra teikiama psichologinė pagalba, konsultuojami tėvai ir pedagogai.

Socialinė pagalba. Teikiama socialinė pagalba vaikui ir šeimai.

Popamokinis užimtumas pailgintos dienos grupėse. Mokiniai iš karto po pamokų namo neskuba. Iki 18 val. su atskiromis grupėmis dirba  auklėtojai. Vyksta „Žinių valandos“, kurių metu įtvirtinamos žinios, vedamos ugdymo valandėlės, vyksta įvairūs užklasiniai renginiai, įdomiai organizuojamas mokinių laisvalaikis.

Neformalusis ugdymas. Mokykloje veikia meninio ugdymo būreliai.  Čia mokiniai dainuoja, šoka, vaidina patys ir su lėlėmis. Vyksta spektaklių šventės, į kurias susirenka mūsų draugai iš Plungės, Telšių, Dabikinės, Ventos.

Pavėžėjimas į mokyklą. Lavinamųjų klasių mokiniai ir mokiniai, turintys judėjimo negalę Mažeikių mieste yra kiekvieną rytą atvežami ir vakare parvežami namo mokyklos autobusu.Viekšnių, Sedos, Skuodo, Ylakių apylinkių mokiniai į mokyklą atvežami pirmadienį ir parvežami į namus penktadienį. Mokinių pavėžėjimo į mokyklą organizavimo tvarkos aprašas

Nemokamas maitinimas.  Mokiniai, gyvenantys mokyklos bendrabutyje, nemokamai maitinami 4 kartus( pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, vakarienė)  Mažeikių „Jievaro“ pagrindinės mokyklos mokinių maitinimo organizavimo tvarka

Nakvynė toliau nuo mokyklos gyvenantiems mokiniams. Mokiniai gyvena kambariuose po 2–3 asmenis. Su jais dirba auklėtojai, naktį juos prižiūri naktinės auklės. Bendrabučio vidaus tvarkos taisykles