Naršyklė nepalaiko JavaScript!

Projektai

ES projektas

      Mažeikių „Jievaro“ pagrindinė mokykla dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6950880,43 Eur,

 

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/

Zipio draugai

 

    Šiais mokslo metais „Jievaro“ pagrindinės mokyklos trijų klasių ugdytiniai ir pedagogės prisijungė prie tarptautinės programos „Zipio draugai“, padedančios vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekti geresnės vaikų emocinės savijautos. Pirmiausiai teko mokytis pedagogėms – seminaruose tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas. O dabar jos, pasitelkdamos į pagalbą programos herojus dvynukus Lilą ir Tigą bei jų draugą vabaliuką Zipį, vaikams suteikia žinių, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Taip pat pamokėlė po pamokėlės, simbolis po simbolio padeda mokinukams suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su jais susitvarkyti, moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti, padėti aplinkiniams, netapti patyčių aukomis ar priekabiautojais.
     Programos „Zipio draugai“ idėja paprasta - jei vaikus ankstyvoje vaikystėje išmokysime įveikti emocinius ir socialinius sunkumus, jie lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis paauglystėje ir suaugę.