Naršyklė nepalaiko JavaScript!

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS 2017-2018m.m

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną

Mokslo metai baigiasi:

1 - 4  klasių mokiniams - 2018 gegužės 31 dieną;

5 - 10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams - 2018 birželio 15 dieną;

Dirbame 5 dienas per savaitę.

Darbą organizuojame pusmečiais.

Numatytos pusmečių datos:

I - as pusmetis- rugsėjo 1d.- sausio 28d. (1-4 kl.)

I - as pusmetis- rugsėjo 1d.- sausio 28d. (5-10 irsocialinių įgudžių ugdymo klasių).

II - as pusmetis- sausio 29d.- gegužės 31d. (1-4 kl.) 

II - as pusmetis- sausio 29d. - birželio 15d. (5-10 ir socialinių įgudžių ugdymo klasių).

 

MOKINIŲ ATOSTOGOS

Rudens atostogos                    2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų ) atostogos     
2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos                    
2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos    
2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.


PAMOKŲ LAIKAS

Pamokos prasideda 8.30 val.

1 pamoka 8.30 - 9.10

2 pamoka 9.25 - 10.05

3 pamoka 10.20 - 11.00

4 pamoka 11.20 - 12.00

5 pamoka 12.15 - 12.55

6 pamoka 13.10 - 13.50

7 pamoka 14.05 - 14.45

MOKINIŲ VERTINIMAS

  • Lavinamųjų klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, rašoma „įskaityta“;

  • Pradinių specialiųjų klasių mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami idiografiniu būdu;

  • Penktos specialiosios klasės mokiniai I pusmetį pažymiais nevertinami;

  • Pažymiais nevertinami šie dalykai: etika (tikyba), kūno kultūra, dailė, muzika, ekonomika. Čia rašoma „įskaityta“