Naršyklė nepalaiko JavaScript!

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS 2016-2017m.m

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną

Mokslo metai baigiasi:

1 - 4 - 5 klasių mokiniams - 2017 gegužės 31 dieną;

6 - 10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams - 2017 birželio 2 dieną;

Dirbame 5 dienas per savaitę.

Darbą organizuojame pusmečiais.

Numatytos pusmečių datos:

I - as pusmetis- rugsėjo 1d.- sausio 20d. (1-5 kl.)

I - as pusmetis- rugsėjo 1d.- sausio 20d. (6-10 irsocialinių įgudžių ugdymo klasių).

II - as pusmetis- sausio 23d.- gegužės 30d. (1-4-5 kl.) 

II - as pusmetis- sausio 23d. - birželio 2d. (6-10 ir

socialinių įgudžių ugdymo klasių).

Ugdymo procese pažintinei ir kultūrinei veiklai organizuoti skiriama 30 pamokų Ji organizuojama 2017 m. birželio 1-2 dienomis.(2 dienos) 12 val. skirti pažintinei, kultūrinei veiklai per mokslo metus pagal sudarytą planą.

MOKINIŲ ATOSTOGOS

1-5 klasėse:

6-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse:

Rudens atostogos - 2016-10-31 - 2016-11-04 (imtinai)

Žiemos (Kalėdų) atostogos - 2016-12-27 - 2017-01-06

Žiemosatostogos - 2017-02-17 - 2016-02-17

Pavasario (Velykų) atostogos - 2017-04-10 - 2017-04-14

Vasaros atostogos - 2017-06-01 - 2017-08-31

Papildomoms atostogoms:

Papildomos atostogos 2016 - 2017 mokslo metais organizuojamos:

nuo 2017-02-17 iki 2017-02-24

nuo 2017-04-18 iki 2017-04-21

Rudens atostogos - 2016-10-31 - 2016-11-04 (imtinai)

Žiemos (Kalėdų) atostogos - 2016-12-27 - 2017-01-06

Žiemosatostogos - 2017-02-17 - 2016-02-17

Pavasario (Velykų) atostogos - 2017-04-10 - 2017-04-14

Vasaros atostogos - 2017-06-05 - 2017-08-31

Papildomoms atostogoms:

 


PAMOKŲ LAIKAS

Pamokos prasideda 8.30 val.

1 pamoka 8.30 - 9.10

2 pamoka 9.25 - 10.05

3 pamoka 10.20 - 11.00

4 pamoka 11.20 - 12.00

5 pamoka 12.15 - 12.55

6 pamoka 13.10 - 13.50

7 pamoka 14.05 - 14.45

MOKINIŲ VERTINIMAS

  • Lavinamųjų klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, rašoma „įskaityta“;

  • Pradinių specialiųjų klasių mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami idiografiniu būdu;

  • Penktos specialiosios klasės mokiniai I pusmetį pažymiais nevertinami;

  • Pažymiais nevertinami šie dalykai: etika (tikyba), kūno kultūra, dailė, muzika, ekonomika. Čia rašoma „įskaityta“