Naršyklė nepalaiko JavaScript!
Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigos, dėstomas dalykasKvalifikacinė kategorija
1. Daiva Bigailienė Lavinimo klasės mokytoja, logopedė Vyr spec. pedagogas
2. Arūnas Bizas Auklėtojas, technologijų mokytojas Vyr. spec. pedagogas
3. Janina Bizienė Auklėtoja Vyr.spec. pedagogas
4. Edita Buračienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė

II vadybinė kategorija, vyr. spec. pedagogas

5. Vilma Bušmienė Dailės ir technologijų mokytoja, auklėtoja Vyr. spec. pedagogė
6. Inga Bareikienė Psichologė III kategorija
7. Rita Duliebienė Auklėtoja, želdinių dizaino mokytoja  
8. Stefa Juraškienė Auklėtoja, lietuvių kalbos, istorijos, etikos mokytoja Vyr.spec. pedagogas
9. Alva Kesminienė Lavinimo klasės mokytoja, logopedė Vyr. spec. pedagogas
10. Rasa Kalinauskienė Rusų kalbos mokytoja, auklėtoja, logopedė Vyr. spec. pedagogas
11. Dalia Kaktienė Auklėtoja, muzikos mokytoja Vyr. spec. pedagogas
12. Danutė Komovienė Vyriausioji auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja II vadybinė, spec. pedagogas metodininkas
13. Vyda Kontrimienė Auklėtoja, lavinimo klasės mokytoja, gamtos pažinimo mokytoja

Vyr.spec. pedagogas

14. Audronė Neniškytė Logopedė, informacinių technologijų mokytoja Logopedas metodininkas
15. Vilma Kulevičienė

Gydomosios kūno kultūros, kūno kultūros mokytoja

Vyr. spec. pedagogas
16. Alma Raudonienė Lavinimo klasės mokytoja, anglų kalbos mokytoja Vyr. spec. pedagogas
17. Dalia Rimgailienė Auklėtoja, lavinimo klasės mokytoja Vyr. spec. pedagogas
18. Valentinas Semčenko Direktorius II vadybinė kategorija, vyr. spec. pedagogas
19. Edita Siniauskienė Lavinimo klasės mokytoja, logopedė Vyr. spec. pedagogas
20. Aušra Slavinskienė Auklėtoja Neatestuota
21. Edita Šeputienė Auklėtoja, matematikos mokytoja Vyr. spec. pedagogas
22. Kristina Šarkienė Auklėtoja, lavinimo klasės mokytoja, buities kultūros mokytoja Vyr. spec. pedagogas
23. Birutė Jurkuvienė Auklėtoja, mokymas namuose Neatestuota
24. Raimonda Tevelavičienė Auklėtoja, lavinimo klasės mokytoja Vyr. spec. pedagogas
25. Jūratė Varanauskienė Auklėtoja, matematikos mokytoja Vyr. spec.pedagogas
26. Asta Vaitkuvienė Auklėtoja, matematikos, ekonomikos, ugdymo karjerai mokytoja Vyr.spec. pedagogas
27. Danutė Vitkauskaitė Judesio ir padėties korekcijos pedagogė Vyr. spec. pedagogas
28. Laima Žubikienė Auklėtoja Vyr. spec. pedagogas
29. Romas Jakučionis Technologijų, žmogaus saugos mokytojas, auklėtojas Vyr. spec. pedagogas
30. Zina Valienė Auklėtoja  
31. Audronė Varapnickienė Socialinė pedagogė  
32. Lina Gerikienė Auklėtoja, geografijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja neatestuota
33. Giedrė Kontutienė Pradinių klasių mokytoja Vyr. spec. pedagogas
34. Sigrida Norvaišienė Tikybos mokytoja Mokytojas metodininkas